APIE MUS
Misija!
Būti profesionaliu tarpininku tarp savininko ir kliento, išsiaiškinant jų poreikius ir maksimaliai juos patenkinant; konsultuoti klientus visais su NT susijusiais klausimais.
Vizija!
Tapti žinoma ir pripažinta lydere NT srityje.

Filosofija!
Brokeriai orientuoti į klientus ir jų poreikius, bendraudami su klientais taiko pasitikėjimo, pagarbos ir partnerystės principus; veikia operatyviai, inovatyviai ir kūrybiškai, laikosi principo, jog tik ėjimas koja kojon su laiku duoda gerus rezultatus ir lyderystės galimybę.

Vertybės!
Profesionalumas
OPPA agentūra siekia, kad visi veiksmai, susiję su NT sandoriais, būtų atliekami kvalifikuotai ir profesionaliai.
Tobulėjimas
OPPA agentūra rūpinasi, kad brokeriai nuolat tobulėtų, todėl rengia mokymus bei seminarus brokeriams aktualiomis temomis, susijusiomis su pardavimais ir naujovėmis NT rinkoje.
Komandinis darbas
OPPA agentūros brokeriai dirba kaip viena darni komanda, kurioje individualūs kiekvieno brokerio pasiekimai yra vertinami ir skatina tobulėti kitus, o tuo pačiu gerina visos agentūros veiklos rezultatus.
Dėmesingumas
OPPA agentūra dėmesinga visiems savo klientams ir brokeriams, nepriklausomai nuo jų amžiaus ir socialinės padėties; įsiklauso į klientų poreikius ir stengiasi maksimaliai juos patenkinti.
Paprastumas
OPPA agentūros brokeriai bendrauja paprastai ir nuoširdžiai, su visais klientais ieško sąlyčio taškų ir kartu siekia geriausio rezultato.
Apie mus
NT agentūroje OPPA brokeriai dirba pagal individualios veiklos pažymas, yra savarankiški ir atsakingi. Pagrindinis dėmesys agentūroje skiriamas brokerių kvalifikacijos kėlimui ir nuolatiniam mokymuisi, individualių tikslų nusistatymui, produktyviam darbui ir rezulatatų siekimui. Nauji brokeriai turi savo kuratorius, su kuriais konsultuojasi, sprendžiant darbo eigoje iškilusias problemas ar aiškinantis keblias juridines, finansines bei etines situacijas. Aiški, tiksli ir subalansuota mokymo sistema sudaro sąlygas profesionaliam kolektyvo tobulėjimui, skatina kiekvieno bendradarbio lyderystę ir atsakomybę už savo veiklos rezultatus. Agentūroje prioritetas teikiamas komandiniam darbui. Tarp brokerių vyrauja draugiškumas ir pasitikėjimas, pagarba ir kolegiškumas. Kolektyvas skatinamas ne tik dirbti, bet ir pramogauti kartu, nuolat ieškant turiningų užsiėmimų ir naudingų potyrių.
Istorija
Oppa agentūra pradėjo savo veiklą 2009 m. rugpjūčio mėnesį. Buvo naudojama gerai žinomos tarptautinės kompanijos frančizė. 2009 m. gruodžio mėnesį, siekiant pasiūlyti brokeriams ir turto savininkams patraukelsnes ir labiau konkurencingas sąlygas atsisakyta frančizės. Klientams bei brokeriams pasiūlytas originalus, išskirtinis vardas – OPPA agentūra. OPPA agentūros vardas Vilniaus mieste gerai žinomas.
Partneriai
OPPA © Visos teisės saugomos